Invisalign

Osynlig tandställning

Att behandlas med Invisalign innebär att dina tänder flyttas med hjälp av avtagbara
skenor som byts en gång per vecka. Skenorna används 20 timmar per dygn för att uppnå optimal effekt.  Skenorna är individuella och specialgjorda just för att flytta dina tänder till en optimal position. Innan dessa skenor kan tillverkas scannas dina tänder med en
3D scanner. 

Några av fördelarna med invisalign är att de är nästintill osynliga vilket upplevs som lättare för en del ur ett socialt perspektiv. Med invisalign är det också lättare att bibehålla en god munhygien. Att tandregleras med skenor är dyrare än traditionell fastsittande tandställning men billigare än att limma tandställningen på insidan av tänderna, så kallad lingualapparatur.
Lingualapparatur

Tandställning på insidan

Om du väljer en lingualapparatur limmas tandställningen på insidan av dina tänderna, vilket gör att den blir osynlig. Denna tandställning specialtillverkas individuellt för dig efter att dina tänder scannats med en 3D scanner.
 
Porslinsfästen

Synliga tandställningar

Med vita keramiska fästen som matchar färgen på dina tänder kan du få en mindre synlig tandställning. Dessa fästen limmas på framsidan av tänderna som sedan flyttas med hjälp av en metallbåge. Bågen som flyttar tänderna är i metall och byts med jämna mellanrum.